دوره هاي طراحي، مهندسي و جوش 

 

تهيه و تدوين WPS, PQR  بر اساس ASME Sec. IX

 • هدف دوره

  هدف از این دوره آشنایی شرکت‌کنندگان با روش جوشکاری و طرز تهیه WPS و تأییدیه آن (PQR) بر اساس الزامات کد ASME Sec. IX می‌باشد. این دوره برای بازرسان و کارشناسان واحدهای مهندسی، طراحی و کنترل کیفیت مناسب می‌شد.

 • محتواي دوره

  • مقدمه
  • فرآیند جوشکاری
  • متالوژی جوش ، پیش گرم و پس گرم
  • متغیرهای جوشکاری ( اساسی - جایگزین اساسی - غیر اساسی)
  • مقدمه و تاریخچه کدهای ASME 
  • تشریح الزامات ASME Sec. IX
  • طرز تهیه WPS
  • طرز تهیه PQR
  • آزمون‌های مخرب و غیرمخرب
  • تهیه نمونه آزمایش
  • تمرین عملی WPS و PQR
 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: دارا بودن حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط با جوش

  كارگاه آموزشي: دارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره:4 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

  هزينه ثبت نام و آزمون براي هر نفر: 6.000.000 ريال 

آشنايي با كليد فولاد و تكنيكهاي انتخاب فولاد

 • هدف دوره

  نحوه کار با کتاب کلید فولاد و انتخاب فولاد و بر مبنای کاربرد با استفاده از کلید فولاد

 • محتواي دوره

  • گروه بندی و کد گذاری فولادها در استانداردهای مختلف
  • آشنایی با کتاب کلید فولاد و کاربردهای آن
  • تکنیکهای انتخاب فولاد با کمک کتاب کلید فولاد
  • حل چندین مثال عملی راجع به تجهیزات صنایع مختلف
  • آشنایی با کاربردهای کلید فولاد در مباحث جوشکاری

 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: ندارد

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه:   TUBI TAK Academy

  مدت دوره: 4 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

  هزينه ثبت نام و آزمون براي هر نفر: 5.700.000 ريال 

الزامات کیفیت جوشکار ذوبی بر اساس (ISO3834)

 • هدف دوره

  هدف از این دوره معرفی و آشنایی با پیشرفتهای جدید تکنولوژی و استانداردها در جهت ارتفاع توانایی‌های کنترلی و ارتباطی مدیران، مهندسان و تکنسین‌هایی است که در زمینه‌های مختلف ساخت سازه‌های جوشی فعالیت دارند.

 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: دارا بودن حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط 

  كارگاه آموزشي: دارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره: 4 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

  هزينه ثبت نام و آزمون براي هر نفر: 8.000.000 ريال 

اصول و مباني محاسبه و طراحي جوش 1

 • هدف دوره

  آشنايي مهندسان طراح ( مکانيک و متالوژي و ساختمان ) و مديران دفاتر طراحي با اصول و مباني و روش هاي آناليز و طراحي مقدماتي اتصالات جوشکاري شده مطابق با استانداردهاي مدون فدراسيون جوش اروپا (EWF)وانيستيتو بين المللي جوش(IIW) اين دوره همچنين براي مهندسان در سطوح اجرايي و يا نظارتي مشغول به کارند نيز مناسب مي باشد.

 • محتواي دوره

  • مقدمه اي بر تکنولوژي جوشکاري (INTRODUCTION TO WELDING TECHNOLOGY)
  • اصول طراحي ( DESIGN PRINCIPLES )
  • اصول طراحي سازه هاي جوشکاري شده (DESIGN PRINCIPLES OF WELDED STRUCTURES)
  • طراحي اتصال (JOINT DESIGN)
  • رفتار سازه هاي جوشکاري شده تحت بارگذاريهاي مختلف (BEHAVIOR OF W. S. UNDER DIFF. TYPE OF LOADING)
  •  طراحي سازه هاي جوشکاري شده تحت بارگذاري استاتيکي (DESIGN OF W. S. UNDER STATIC LOADING)
 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: کارشناس مکانيک يا عمران و يا حداقل 2 سال سابقه کار در دفاتر طراحي

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه:   TUBI TAK Academy

  مدت دوره:2 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30 

اصول و مباني محاسبه و طراحي جوش 2

 • هدف دوره

  آشنايي مهندسان طراح ارشد(مکانيک و متالوژي و ساختمان ) و مديران دفاتر طراحي با روش هاي آناليز و طراحي پيشرفته اتصالات جوشکاري شده مطابق با استانداردهاي مدون فدراسيون جوش اروپا (EWF)وانيستيتو بين المللي جوش(IIW)   اين دوره همچنين براي مهندسان در سطوح اجرايي و يا نظارتي مشغول به کارند نيز مناسب مي باشد

 • محتواي دوره

  • مقدمه اي بر طراحي مقدماتي سازه هاي جوشکاري شده (INTRODUCTION TO PRI. WELDED JOINTS DESIGN)
  • طراحي سازه هاي جوشکاري شده تحت بارگذاري استاتيکي (DESIGN OF W. S. UNDER STATIC LOADING)
  • طراحي سازه هاي جوشکاري شده تحت بارگذاري ضربه (DESIGN OF W. S. UNDER IMPACT LOADING)
  • طراحي سازه هاي جوشکاري شده تحت بارگذاري ديناميکي (DESIGN OF W. S. UNDER DYNAMIC LOADING)
  • طراحي سازه هاي جوشکاري شده آلومينيومي (DESIGN OF ALUMINIUM WELDED STRUCTURES)
  • اعوجاج و تنش هاي حاصل از جوشکاري (WELDING DISTORSION & STRESSES)
  • طراحي سازه هاي پيچي/پرچي (DESIGN OF BOLTED\RIVETED STRUCTURE)

 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: اصول و مباني طراحي جوش 1

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه:   TUBI TAK Academy

  مدت دوره:2 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30  

عيوب جوش و علل پيدايش آن

 • هدف دوره

  هدف از این دوره آشنایی شرکت‌کنندگان انواع عیوب جوش ، منشا و علل پیدایش و راهکارهای پیشگیری و به حداقل رساندن ایجاد آن می‌باشد. این دوره برای بازرسان، کارشناسان، پرسنل QC و نظارت مناسب می‌باشد.

 • محتواي دوره

  • مقدمه‌ای بر تکنولوژی جوشکاری
  • انواع عیوب جوشکاری و فرآیندهای مرتبط
  • عوامل پیدایش عیوب
  • راههای پیشگیری و کاهش عیوب

 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: حداقل یکسال سابقه کار

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره: 1 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

جوش مقاومتي( نقطه اي ) |   (Resistance Welding (Spot Welding

 • هدف دوره

  آشنايي با فرآيندهاي جوشكاري مقاومتي و بالاخص جوش نقطه اي و همچنين آشنايي باتجهيزات و پارامترها و عوامل مؤثر در جوشكاري مقاومتي مي باشد. اين دوره براي مهندسان، كارشناسان و كاربران دستگاههاي جوش مقاومتي نقطه اي مناسب مي باشد.

 • محتواي دوره

  • فرآيندهاي جوشكاري مقاومتي
  • عوامل مؤثر در جوشكاري مقاومتي
  • دستگاه ها و تجهيزات جوشكاري مقاومتي
  • جوشكاري مقاومتي فلزات و آلياژهاي مختلف
  • كيفيت و آزمايش هاي جوشكاري مقاومتي

 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: حداقل یکسال سابقه کار

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه:   TUBI TAK Academy

  مدت دوره:2 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

تكنولوژي جوشكاري 1

 • هدف دوره

  آشنایی با اصول فرآیندهای جوشکاری، فرآیندهای اکسی استیلن و قوس الکترود دستی

 • محتواي دوره

  • جوشکاری اکسی اتیلن، شامل : اصول فرآیند - مواد مصرفی -  کنترل پارامترها - نکات تکنیکی ، مواد کاربرد، مشکلات و راه‌های رفع آن
  • جوشکاری قوس دستی، شامل: اصول فرآیند - مواد مصرفی -  کنترل پارامترها - نکات تکنیکی ، مواد کاربرد، مشکلات و راه‌های رفع آن
  • جوشکاری زیرپودری، شامل: اصول فرآیند - مواد مصرفی -  کنترل پارامترها - نکات تکنیکی ، مواد کاربرد، مشکلات و راه‌های رفع آن
 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: ندارد

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره:2 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

تكنولوژي جوشكاري 2

 • هدف دوره

  آشنایی با اصول فرآیندهای جوشکاری تحت گاز محافظ

 • محتواي دوره

  • جوشکاری تیگ ، شامل : اصول فرآیند - مواد مصرفی -  کنترل پارامترها - نکات تکنیکی ، مواد کاربرد، مشکلات و راه‌های رفع آن
  • جوشکاری میگ و مگ ، شامل: اصول فرآیند - مواد مصرفی -  کنترل پارامترها - نکات تکنیکی ، مواد کاربرد، مشکلات و راه‌های رفع آن
  • جوشکاری زیرپودری، شامل: اصول فرآیند - مواد مصرفی -  کنترل پارامترها - نکات تکنیکی ، مواد کاربرد، مشکلات و راه‌های رفع آن
 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: آشنایی با جوشکاری

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره:2 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

آزمون هاي مكانيكي جوش (مخرب)

 • هدف دوره

  آشنایی با مفاهیم بازرسی های مخرب

 • محتواي دوره

  • آشنایی با آزمون‌های کشش
  • آشنایی با آزمون‌های خمش
  • آشنایی با آزمون‌های سختی
  • آشنایی با آزمون‌های ضربه، شامل: نمونه سازی، شرایط آزمون و استانداردهای اجرا (EN 875, EN 10045 , EN 10002, ASTM E23, ASTM E8, AWS B4.0)
 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: ندارد

  كارگاه آموزشي: دارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره:2 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

اصول طراحي استاتيكي و ديناميكي جوش

 • هدف دوره

  طراحي جوش در بارگذاري هاي استاتيكي و ديناميكي

 • محتواي دوره

  • اصول طراحي جوش در بارگذاري استاتيكي
  • راهكارهاي افزايش استحكام استاتيكي جوش   
  • اصول طراحي استاتيكي جوش بر مبناي استاندارد هاي مختلف
  • نكات مهم در طراحي جوش دربارگذاري ديناميكي
  • معرفي اصول استاندارد هاي مختلف در طراحي ديناميكي جوش
  • راهكارهاي افزايش عمريا استحكام اتصالات جوشي در بارگذاري ديناميكي
 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: کارشناس فنی

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره:4 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

اصول كنترل پيچيدگي و تنشهاي پسماند

 • هدف دوره

  شناخت پیچیدگی‌های تنش‌های پسماند و راهکارهای رفع آن

 • محتواي دوره

  • علل ایجاد تنش پسماند و پیچیدگی در جوش
  • راهکارهای کنترل پیچیدگی و کاهش تنش‌های پسماند جوشی
 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: ندارد

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره: 2 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

شناخت مواد مصرفي جوشكاري و انتخاب آن

 • هدف دوره

  هدف از این دوره آشنایی با انواع مواد مصرفی جوشکاری از قبیل سیم جوش‌ها، الکترودها، پودرها و ... و استانداردهای مربوط و همچنین آشنایی با پارامترها و نحوه انتخاب مواد مصرفی در جوشکاری می‌باشد. این دوره برای بازرسان، کارشناسان، پرسنل QC و نظارت مناسب می‌باشد.

 • محتواي دوره

  • مواد مصرفی در جوشکاری اکسی استیلن 
  • مواد مصرفی در جوشکاری با الکترود روپوش دار
  • مواد مصرفی در جوشکاری TIG, MIG, MAG 
  • گاز مصرفی در جوشکاری TIG, MIG, MAG 
  • شناساییی مواد مصرفی در جوشکاری آلومینیوم
  • شناساییی مواد مصرفی در جوشکاری توپودری (FCAW)
  • شناساییی مواد مصرفی در جوشکاری زیر پودری (SAW)
  • آشنایی با لحیم کاری سخت و مواد مصرفی آن
  • جوشکاری ورق‌های کالوانیزه و مواد مصرفی آن  (MIG-BRAZING)
 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: ندارد

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره: 2 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

پيچيدگي  در قطعه جوشي و راه هاي پيش گيري از آن

 • هدف دوره

  هدف از این دوره شناسایی اثرات گرمایی و تنش‌های جوشکاری بر پیچیدگی و تاب برداشتن قطعات جوشکاری و همچنین راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن می‌باشد. این دوره برای بازرسان، کارشناسان، پرسنل QC و نظارت مناسب می‌باشد.

 • محتواي دوره

  • اثر گرما- انبساط، انقباض و تنش در جوش
  • طریق فرم از طریق انقباض و تنش
  • طریقه مقابله
  • روند گرما در منطقه جوش
  • انبساط گرمایی
  • مفدار و ترتیب انقباض
  • طرح اتصال جوش
  • طراحی جوش FILLET
  • اثر مشخصه های جوشکاری روی طراحی
  • کپی مستقیم
  • طراحی مجدد برای کاهش هزینه ها
  • علایم جوشکاری
 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: ندارد

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره: 2 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

طراحي و ساخت ظروف تحت فشار 1و2 | ASME Sec. VIII, Div 1,2; pressure vessel design & fabrication

 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: ندارد

  كارگاه آموزشي: ندارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره: 10 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 
 

جوشکاری آرگون

 • هدف دوره

  تربیت جوشکار با فرآیند TIG

 • محتواي دوره

  تئوری:

  • ایمنی 
  • آشنایی با استاندارد (ISO 5817)
  • آشنایی با فرآیند جوشکاری
  • آشنایی با WPS

  عملی:

  • فراگیری جوشکاری در موقعیت های مختلف جوشکاری

 • اطلاعات تکمیلی

  پيش نياز: ندارد

  كارگاه آموزشي: دارد

  نوع گواهينامه: TUBI TAK Academy

  مدت دوره: 6 روز از ساعت 8:30 لغايت 16:30

 • تهران، خیابان انقلاب، حدفاصل خیابان وصال شیرازی و خیابان قدس، کوی اسکو- پلاک 12 واحد5
 • 66174082،66406533،66488392
 • 021-66174094
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
بالا